Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

1.2. O προγραματισμός της καριέρας


Είναι δεδομένο, ότι η επιλογή επαγγέλματος είανι στοιχέιο καθοριστικό, για την μελλοντική ανάπτυξη του ατόμου. Ένα επάγγελμα μπορεί να σε ανεβα΄σει, μπορεί όμως και να σε εξαφανίσει. Το επάγγελμα, αργότερα θα επηρεάσει το κοινωνικό σου status, το εισόδημά σου, ακόμη τον τρόπο ζωής σου και την προσωπική σου επιτυχία. Η αγάπη και το ενδιαφέρον γι αυτό που κάνουμε, δεν εξασφαλίζει μόνο την επαγγελματική επιτυχία αλλά και την προσωπική επιτυχία ή ευτυχία. Γι αυτό και κανόνας είναι να εντάσσουμε το επάγγελμά μας στην προσωπική μας ζωή και όχι το αντίθετο. Επίσης κάτι που θέλω να επισημάνω,ε ίναι ότι εφόσον κάποιος έχει κάνει συγκεκριμένες επιλογές, έχοντας επενδύσει χρήμα και χρόνο σε συγκεκριμένες σπουδές, θα πρέπει να αξιοποιήσει στην μετέπειτα πορεία του αυτό το κεφάλαιο. Ως εκ τούτο ο προγραμματισμός της καριέρας, μπορεί να είαι ιδιαίτερα χρήσιμος. Αποτελεί όμως μια σύνθετη διαδικασία. Για να επιτευχθεί επιτυχημένα, θα πρέπει να μπορείς να απαντήσεις πειστικά, στα παρακάτω θεμελιώδη και ουσιώδη ερωτήματα:
1.Που βρίσκομαι τώρα;
2.Που θέλω να φτάσω;
3.Κατευθύνομαι σωστά;
4.Μπορώ να πετύχω;
5.Πως θα πετύχω;
Η απάντηση στο πρώο ερώτημα, προυποθέτει αυτοανάλυση, για καλύτερη και βαθύτερη γνώση του εαυτού μας. Είναι μια αδιάκοπη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, που θα πρέπει να γίνει αντικειμενικά και ΄΄εντιμα. Απαιτεί να καθορίσεις τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα προσόντα σου, τις έμφυτες τάσεις σου, τα ενδιαφέροντά σου, τις ατομικές σου αξίες και να προσδιροσίσεις νηφάλια αυτό που σήμερα είσαι, το ατομικό σου status.
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, αποτελεί μια ειλικρινή αποτίμηση του εαυτού μας.
Προυποθέτει άκόμη μια ειλικρινή τοποθέτηση απέναντι στα δυνατά και αδύνατα σημεία ου εαυτού μας. Η γνώση όμως αυών των στοιχείων είναι απαραίτητη, προκειμένου να προχωρήσουμε στον προγραμματισμό της καριέρας μας.
Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, απαιτεί καθορισμό συγκεκριμένων προσωπικών στόχων. Οι στόχοι σου, πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, εφικτοί και μετρήσιμοι. Οι στόχοι σου πρέπει να είναι όχι απλώς μια επιθυμία ή μια ευχή αλλά μια επιθυμία με σαφή ημερομηνία λήξης. Ο καθορισμός προσωπικών στόχων είναι το πρώο βήμα, για την ενεργοποίησή σου προς την κατέυθυνση της επίτευξής τους. Η απάντηση στο τρίτο ερώτηα, προυποθέτει συναίσθηση κατεύθυνσης, επίγνωση της επαγγελματικής πορείας και εργαλείο αυτοελέγχου. Μπορώ να πετύχω; Απαιτεί συσχετισμό δυνατών και αδύνατων σημείων. Είναι το πάντρεμα των ικανοτήτων σου, με τις απαιτήσεις του επαγγέλματός σου και η πιθανότητα αξιοποίησης των δυνατών σημείων σε σχέση με τις ευκαιρίες που βλέπεις να παρουσιάζονται. Στο μελλοντικό σου επάγγελμα, πρέπει να αξιοποιείς κατά το μεγαλύτερο βαθμό τα ισχυρά σου σημεία. Παράλληλα η γνώση των αδυναμιών σου, θα σου επιτρέψει να κινηθείς επιτυχώς στην κατεύθυνση ελαχιστοποίσης και μελλοντικής εξάλειψής τους. Πως θα πετύχω; Προυποθέτει χάραξη στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων σου. Αποτελεί προσωπική σου δέσμευση και συνειδητή υλοποίηση ενό τρόπους ζωής, που θα σου επιτρέπει να επιυγχάνεις τους στόχους σου. Αξιολόγησε τυχόν φυσικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς παράγοντες που τώρα επιδρούν στο σχεδιασμό σου ή θα επιδράσουν αργότερα, οπότε και θα επανασχεδιάεις. Η οικογένεια, οι ομάδες συμμετοχής σου, ο τρόπος ζωής, οι αξίες σου, το εισόδημά σου και το κόστος σπουδών, κ.α. παράγοντες επιδρούν στο σχεδιασμό σου και στην επιλογή του επαγγέλματος. Η γνώση αυτών των παραγόντων είναι σημαντική. Ο άνθρωπος, είναι ένα σύστημα και όπως σε κάθε σύστημα, οι παραπάνω επιδράσεις, αντανακλώνται σε συγκεκριμένες επιλογές. Ο άνθρωπος, όμως, αποτελεί ένα μοναδικό και ιδιαίτερο σύστημα, λόγω της εσωτερικής του αυτορρυθμίσεως.

Για περισσότερη επικοινωνία:
e-mail:
vasgalanis@gmail.com