Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2008

3.5.Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος

Η οργάνωση του βιογραφικού σας, έχει να κάνει με τον τρόπο τον οποίο αυτό θα δομηθεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την οργάνωση ενός βιογραφικού. Οι συνηθέστερες αλλά και πιό αποτελεσματικές μέθοδοι, είναι η χρονολογική μέθοδος και η λειτουργική μέθοδος.
Ας περιγρ'αψουμε πρώτα τη χρονολογική μέθοδο. Σύμφωνα με τη χρονολογική μέθοδο, όλα τα στοιχεία που παραθέτουμε στο βιογραφικό μας, παρουσιάζονται κατά χρονολογική σειρά. Πάντα ξεκινάμε από την παρούσα κατάσταση ή θέση, ή από τον τελευταίο τίτλο σπουδών που κατέχουμε, προσωρόντας προς το παρελθόν, τόσο ως προς τις θέσεις εργασίας, όσο και ως προς τους τίτλους σπουδών. Είναι σημαντικό λάθος, κάποιος που κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδώνβ, να παραθέτει πρώτα τον βασικό τίτλο σπουδών και μετά τον τίτλο του μεταπτυχιακού, που σίγουρα αποκτήθηκε μεταγενέστερα και είναι πιο πρόσφατος. Το ίδιο ισχύει και για ένα απόφοιτο λυκείου, που έχει π.χ. παρακολουθήσει προγράμματα επεγγαλματικής κατάρτισης μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο. Θα πρέπει πρώτα να παραθέσει την ημερομηνία, τον τίτλο σπουδών και τον φορέα της επαγγελματικής κατάρτισης και στη συνέχεια την αποφοίτησή του από το λύκειο. Τα ίδια ισχύουν και για την επαγγελματική εμπειρία. Παραθέτουμε πάντα, την ημερομηνία, τον τίτλο της θέσης και την επωνυμία του εργοδότη, πέραν των άλλων. Κάθε καινούργια δραστηριότητα θα πρέπει να επισημαίενται με κάποιο σύμβολο ή bold και να αποτελεί ξεχωριστή παράγραφο. Είναι σκόπιμο να αναφερθεί εδώ, ότι στην περιγραφή που θα κάνετε, έμμεσα θα προβάλετε τα προσόντα σας και τις ικανότητές σας. Η χρονολογική μέθοδος είναι πρόσοφορη να χρησιμοποιείται, όταν τόσο κατά τις σπουδές σας, όσο και κατά την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, παρουσιάζεται μια συνέχεια και συνέπεια χρόνου. Τότε μεταφέρεται τη σωστή και επιθυμητή εικόνα.
Η λειτοπυργική μέθοδος, είναι καλύτερα να χρησιμοποιείται, όταν δεν υπάρχει μια φυσική συνέχεια χρόνου, τόσο στη χρονική διάρκεια της απασχόλησης όσο και των σπούδών.Στη λειτουργική μέθοδο το κέντρο βάρος της οργάνωσης, δίνεται σε μια αποτελεσματική παρουσία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και ικανοτήτων, "αποκρύπτωντας έντεχνα" και διακριτικά τον παράγοντα χρόνο. Η παρουσίαση της επαγγελματικής εμπειρίας, είναι σκόπιμο να γίνει δίνοντας έμφαση σε προσόντα και ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων. Η λειτουργική μέθοδος τονίζει τις γνώσεις και τις ικανότητες που ταιριάζουν με τις απαιτήσεις μιας θέσης εργασίας.
Τέλος να αναφε΄ρω τον μικτό τρόπο οργάνωσης του βιογραφικού σημειώματος. Ο μικτός τρόπος αν και δεν είανι ο πιό αποτελεσματικός, κρίνεται απαραίτητος να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που δεν εξυπηρετεί απόλυτα η χρονολογική ή η λειτουργική μέθοδος. Αυτ΄΄ο συμβάινει σε εργαζόμενους που ενώ μπορεί να είχαν συνεχόμενους χρόνους στις σπουδές τους δεν έχουν το πλεονέκτημα αυτό στην επαγγελματική εμπειρία. Ακόμη χρησιμοποιείται σε μια περίπτωση που κάποια στοιχεία δεν πρέπει να εμφανιστούν, π.χ. μια απόλυση από μια εταιρία. Ευνόητο είναι ότι κάνοντας από την αρχή τις εκτιμήσεις μας, χρησιμοποιούμε σε διαφορετικά σημεία τη χρονολογική μέθοδ ή τη λειτουργική, ανάλογα τι εξυπηρετεί.
Κατά την οργάνωση του βιογραφικού σας να αναδεικνύεται σε ξεχωριστές παραγράφους/ενότητες, τη γνώση ξένων γλωσσών, τη γνώση χειρισμού Η/Υ και εξειδικευμένου software, τις πιστοποιήσεις επαγγελματικών δεξιοτήτων που διαθέτετε και κάθε τι άλλο που θεωρείτε επίτευγμά σας.

Για περισσότερη επικοινωνία:
e-mail: vasgalanis@gmail.com
Mobile: 6939162945