Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2008

4.1.Ο ρόλος της συνοδευτικής επιστολής

Απαραίτητα η συνοδευτική επιστολή, αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου mail,για την προώθηση του βιογραφικού σας. Η συνοδευτική επιστολή, θα χρησιμοποιηθεί ακόμη και αν καταθέσετε το βιογραφικό σας αυτοπροσώπως. Στην συνοδευτική επιστολή, επισυνάπτετε το βιογραφικό σας σημείωμα. Η συνοδευτική επιστολή είανι αυτή που θα μεταφέρει το προσωπικό στοιχέιο, στον παραλήπτη του βιογραφικού σας. Γι αυτό και στην συνοδευτική επιστολή ο υποψήφιος εργοδότης, εξατομικεύεται. Δηλαδή, η συνοδευτική επιστολή γράφεται και απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο εργοδότη. Το προσωπικό στοιχείο επιτυγχάνεται με την προσφώνηση του λήπτη, καθώς και με ένα προσωπικό επιστολόχαρτο, που θα περιλαμβάνει την επωνυμία σας, την ιδιότητά σας, τη διεύθυνσή σας και τα στοιχεία επικοινωνίας. Το μήκος της συνοδευτικής επιστολής δεν πρέπει να είανι μεγάλο. Το κείμενο θα πρέπει να χωρά σε μια σελίδα Α4 και να μην ξεπερνα τις 2-3 παραγράφους. Επισημαίνω και πάλι ότι η συνοδευτική επιστολή, γράφεται εάν έχουμε στο μυαλό μας, ένα συγκεκριμένο εργοδότη. Γι αυτό σκόπιμο είναι, να φροντίσετε να πληροφορηθείτε την επωνυμία και τη θέση του προσώπου με το οποίο θα κένετε τη συνέντευξη. Στη συνοδευτική επιστολή, καταγράφοντας νοητά τις ανάγκες της εταιρίας που απευθύνεστε, "πουλάτε" μια συγκεκριμένη ικανότητα, που μπορείτε να προσφέρετε στην εταιρία. Θα πρέπει δηλαδή η συνοδευτική επιστολή σας, να εμπεριέχει αυτό που καλούμαι στο μάρκετινγκ, στρατηγικό πυρήνα. Επικεντρωθείτε σε μια έως τρεις το πολύ ικανότητές σας. Το μήνυμά σας πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Στο τέλος της επιστολής, εκφράστε την επιθυμία σας για τη συνέντευξη και προτείνετε το χρόνο. Έμμεσα υποκινεί σε δράση το δυνητικό σας εργοδότη.Ακόμη σε όλη την παρουσίασή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στοιχεία από τη δημοσίευση της εταιρίας, εάν πληροφορθηθήκατε τη θέση από αγγελία. Φανερώνετε στον υποψήφιο εργοδότη σας, ότι προσέξατε την καταχώρησή του και τις ανάγκες.

Για περισσότερη επικοινωνία:
e-mail:
vasgalanis@gmail.com
Mobile: 6939162945