Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2008

4.2. Ο ρόλος του φακέλου αποστολής

Eάν αποστείελετε ταχυδρομικά το βιογραφικό σας, δώσετ μεγάλη σημασία στο φάκελο. Το σχήμα, το χαρτί κια το χρώμα, μπορούν να επηρεάσουν την ανταπόκριση. Το κατάλληλο χρώμα είναι το λευκό. Προσέξτε το δίπλωμα της επιστολής και τον τρόπο τοποθέτησής της, ώστε να μην καταστρέεφεται κατά το άνοιγμα. Δώστε βαρύτητα στην ποιότητα του φακέλου. Γράψτε με καθαρά στοιχεία, τη δικής σας επωνυμία και τη διεύθυνση, καθώς και τα στοιχεία του παραλήπτη, τη θέση του στην εταιρία και τη διεύθυνση. Εάν έχετε τη δυνατότητα, χρησιμοποιείστε αυτοκόλλητες ετικέττες, ή τυπώστε το φάκελο σε printer. Επίσης, πριν την αποστολή του mail, καταχώρήστε στο αρχείο σας, την ημερομηνία της αποστολής, την εταιρία, τον παραλήπτη, με πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνα και παρατηρήσεις για το πως πληροφορηθήκατε τη θέση. Επίσης κάντε την ίδια διαδικασία, για πιθανούς δυνητικούς εργοδότες. Σχηματίζετε έτσι μια πολύτιμη βάση δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Mobile: 6939162945