Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2008

5.2.7. Πιθανές ερωτήσεις που θα σας κάνουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης


1.Μιλήστε μου για τον εαυτό σας

2.Ποιά είναι τα περισσότερα δυνατά σημεία του χαρακτήρα σας;

3.Ποιά είναι τα αδύνατα σημεία του χαρακτήρα σας;

4.Πως αξιολογείτε τον εαυτό σας;

5.Σας αρέσει η ομαδική εργασία;

6.Σκέφθεστε πολύ πριν πάρετε μια σημαντική απόφαση;

7.Χρειάζεστε πολύ χρόνο για να πάρετε μια σοβαρή απόφαση;

8.Σε ποιά θέματα θα δυσκολευόσασταν να πάρετε αποφάσεις;

9.Πως θα αντιδρούσατε σε μια πολύ πιεστική κατάσταση;

10.Είστε ανυπόμονος/η συνήθως;

11.Μπορείτε να μου περιγράψετε πολύ σύντομα τον τρόπο ζωής σας;

12.Έχετε ικανότητες στο χειρισμό και την κατεύθυνση άλλων ανθρώπων;

13.Τι σημαίνει για εσάς επαγγελματική επιτυχία;

14.Τι είδους σπουδές έχετε κάνει;

15.Ποιές εμπειρίες έχετε από τα φοιτητικά σας χρόνια;

16.Μιλάτε κάποια ξένη γλώσσα σε ικανοποιητικό επίπεδο;

17.Τι έχετε κάνει για την επιμόρφωσή σας;

18.Για ποιό λόγο πιστεύετε ότι κάνετε για αυτή τη δουλειά;

19.Για ποιό λόγο έχετε εγκαταλείψει την προηγούμενη εργασία σας;

20.Ποιά η συνεισφορά σας στην προηγούμενη εταιρία σας;

21.Είχατε κάποια αποτυχία στην προηγούμενη εργασία σας;

21.Γνωρίζετε την εταιρία μας;

22.Σας ενδιαφέρει αυτή η θέση;

23.Με τι κριτήρια επιλέξατε την αγγελία μας;

24.Τι σας κάνει να θέλετε να δουλέψετε μαζί μας;

25.Σας φοβίζουν οι καθημερινές υποχρεώσεις ρουτίνας;

26. Τι ακριβώς περιμένετε από αυτή τη δουλειά;

27.Τι μισθολογικές απαιτήσεις έχετε;

28.Πως διαθέτε τον ελεύθερο χρόνο σας;

29. Είστε ευχαριστημένος/ η από την προηγούμενη εταιρία σας;

30.Πιστεύετε ότι θα ανταποκριθείετε στις απαιτήσεις αυτής της θέσης;


Για περισσότερη επικοινωνία: