Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2008

5.2.6.Τι πρέπει να κάνετε κατά τη διαδικασία της συνέντευξης


1. Αναφέρτε κάθε στοιχείο που θα τονίσει την εμπειρία και τις γνώσεις σας.

2.Δείξτε ότι είστε σίγουροι για τα προσόντα σας.

3.Συσχετίστε την προηγούμενη επαγγελματική σας εμπειρία και τις επιτυχίες σας με τη νέα σας εταιρία.

4.Εμπλουτίστε την επιχειρηματολογία σας.

5.Προσέξτε κάθε στιγμή την παρουσίασή σας.

6.Να είστε ενθουσιώδεις και θετικοί.

7.Φανερώστε διακριτικά ότι έχετε την ίδια μέρα και άλλες συνεντεύξεις.

8.Μιλώντας για σας, πουλήστε τις επαγγελματικές σας ικανότητες, τη θέλησή σας και την ακατάπαυστη ενέργειά σας.

9.Χαμογελάστε ελφρά που και που στο συνομιλητή σας.

10.Δείξτε θαραλλέοι, ενθουσιώδεις, γεμάτοι αυτοπεποίθηση.

11.Ξεπεράστε κάθε αρνητικό συναίσθημα και ελέξτε την εικόνα σας.

12.Προσέξτε τον τόνο και το χρώμα της φωνής σας.


Για περισσότερη επικοινωνία: