Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2008

Ακαδημαϊκό - Συγγραφικό Έργο Βασίλη Γαλάνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγγραφικό έργο του Βασίλη Γαλάνη, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Σταμούλη στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.stamoulis.gr/ViewAuthors.aspx?ValueId=739838