Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2008

5.1 Ο ρόλος της συνέντευξης στη διαδικασία πρόσληψης

Αντικειμενικός σκοπός της συνέντευξης από την πλευρά σας είναι η πρόσληψη. Η πώληση δηλα΄δη των ικανοτήτων σας και των προσόντων σας, που θα καλύψουν απόλυτα τις ανάγκες της θέσης της υποψήφιας εταιρίας. Ο εργοδότης σας, και το στέλεχος που προσλαμβάνει, προσπαθεί μέσα από τη συνέντευξη, να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους μιας αποτυχημένης πρόσληψης. Προσπαθεί να εκτιμήσει λοιπόν τις δυνατότητές σας, την αποδοτικότητά σας και το πόσο αποτελεσματικοί είστε. Όλοι ξέρουν, ότι όλα τα προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν, αν κάνουν από την αρχή, σωστή επιλογή. Όλοι προσπαθούν να απομακρύνουν μια μελλοντική αποτυχία, εξαιτίας μιας λανθασμένης πρόσληψης. Όλοι ξέρουν, ότι όλοι λένε ότι θέλουν. Εκέινοι που προσλαμβάνουν, πρέπει να διαπιστώσουν αν μπορούν. Αυτό να το θυμάστε πάντα. Επομένως ο εργοδότης, αντιμετωπίζει τη συνέντευξη σαν μια δομημένη συνομιλία. Σ' αυτή την πρώτη επικοινωνία, με το δυνητικό εργοδότη, να θυμάστε ότι και για εσάς, πρόκειται για μαι σκόπιμη επικοινωνία. Μια επικοινωνία που πρέπει να καταλήξει σε πρόσληψη, δηλαδή πώληση των ικανοτήτων σας.Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι αυτή η πρώτη εντύπωση με τον μελλοντικό σας εργοδότη, είναι καθοριστική.
Συνεπώς, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, για να αλλάξετε μια λάθος πρώτη εντύπωση. Σε επόμενο άρθρο, θα δούμε όλα εκείνα τα στοιχεία, που πρέπει να έχετε κατά νου, για να "περάσετε" την σωστή εικόνα. Μια εικόνα που θα είναι το διαβατήριο για την πρόσληψή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες:
e-mail:
vasgalanis@gmail.com