Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2008

5.2.1 Προετοιμασία της συνέντευξης


Ενα πολύ βασικό στάδιο για να δώσετε μια επιτυχημένη συνέντευξη είναι η προετοιμασία. Προετοιμαστείτε επομένως σωστά. Τι θα πρέπει να γνωρίζετε;

1.Τα τυπικά σας και ουσιαστικά σας προσόντα και πως αυτά καλύπτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του υποψηφίου εργοδότη σας.

2.Την εταιρία που θα αποτελε΄σει το μελλοντικό εργοδότη σας. Τι θα πρέπει να γνωρίζεται γι αυτόν;

α.Τα προιόντα ή τις υπηρεσίες που πουλάει

β.Το μέγεθος και τη χρηματοοικονομική του θέση

γ.Το ιστορικό της εταιρίας

δ. Τη φήμη της εταιρίας, την αναγνωρισιμότητα και τη θέση που κατέχει στην αγορά

ε.Τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου, ή ακόμη της συγκεκριμένης εταιρίας

στ.Τη διεύθυνση της εταιρίας, τον τίτλο και τη θέση αυτού που προσλαμβάνει¨

ζ.Ειδικά στοιχεία για τη συνέντευξη:

1.Ποιές οι συγκεκριμένες ανάγκες της εταιρίας σε σχέση με τη συγκεκριμένη θέση

2.Σε ποιόν θα δώσετε συνέντευξη

3.Ποιός ο τρόπος και ο χρόνος της

4.Τηλέφωνα της εταιρίας

5.Ποιές οι δικές σας ανάγκες και τα ερωτήματα

Η φάση της προετοιμασίας δεν σταματάει εδώ. Για να συγκεντρώσετε αυτές τις πληροφορίες, πολύ πιθανόν να χρειαστεί η διεξαγωγή μιας μικρής έρευνας. Τέτοιου είδους στοιχεία, για επιχειρήσεις που αποτελούν δυνητικούς εργοδότες σας, μπορείτε να αντλήσετε από τον οικονομικό τύπο, από δημοσιέυματα, από δημοσιευμένους ισολογισμούς, από τις διάφορες κλαδικές ετήσιες εκθέσεις καθώς και από διάφορα άλλα άτομα που έχουν γνώση της αγοράς και των εταιριών. Φυσικά μέσω του διαδικτύου και κυρίως από το web site της εταιρίας, μπορείτε να αντλήσετε σημαντικές πληροφορίες.


...Συνεχίζεται...