Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2008

5.2.8. Ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε εσείς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης


1.Υπάρχει οργανόγραμμα στην εταιρία;

2.Υπάρχει μια περιγραφή της θέσης εργασίας;

3.Υπάρχουν δυνατότητες εξέλιξης για αυτή τη θέση;

4.Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά αυτή η θέση;

5.Για ποιό λόγο η θέση αυτή είναι κενή;

6.Ποιοί θα είναι οι προιστάμενοί μου;

7.Τι είδους απολαβές θα έχω;

8.Ποιές είναι οι κυριότερες αγορές της εταιρίας;

9.Ποιοί είναι οι κύριοι ανταγωνιστές της;

10.Ποιές οι απαιτήσεις αυτής της θέσης;


Για περισσότερη επικοινωνία: