Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2008

5.2.4. Γνωρίστε τη διαδικασία της πρόσληψης και της συνέντευξης


Η συνέντευξη δεν είναι μια εννιαία διαδικασία για αυτόν που αποφασίζει. Περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια.

α. Απόριψη: Ο αποφασίζων, έχοντας υπόψη του τα στοιχεία του βιογραφικού σας, πισημαίνει που χρειάζεται διευκρινίσεις. Προσπαθεί να διασφαλιστεί από την αποτυχία μιας λανθασμένης πρόσληψης. Δεν προσπαθεί να διασφαλίσει την επιτυχία. Κρίνει τη γενική σας εικόνα, την εμφανισή σας, τον τρόπο συμπεριφοράς σας. Αν δεν συμπληρώνετε τις προσδοκίες του, δεν θα σας αφιερώσει περισσότερο από 5-10 λεπτά.

β.Επιλογή: Εφόσον περάσατε επιτυχώς το πρώτο στάδιο, προχωρά στο στάδιο της επιλογής. Ανιχνεύει μέσω ερωτημάτων.

γ. Πώληση καριέρας:Εφόσον κι εδώ είστε επιτυχείς, μπορεί να προσωρήσει σε πώληση της καριέρας σε σας, εφόσον κατά τη διάρκεια της συζήτησης έχει διαγνώσει τις ανάγκες σας,

Η διαδικασία της πρόσληψης και της συνέντευξης διέρχεται από κάποια στάδια και οδηγεί στην πρόσληψη ή στην απόριψη, από την είσοδο του υποψηφίου στο χώρο της συνέντευξης και καθόλη τη διάρκειά της.


Για περισσότερη επικοινωνία: