Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

2.1 Έρευνα αγοράς για αναζήτηση εργασίας

Η έρευνα αγοράς, είναι απαραίτητη έτσι ώστε ο υποψήφιος να προσδιορίσει τη ζήτηση αλλά και την προσφορά εργασίας για τον κλάδο που τον ενδιαφέρει.Οι περισσότερες επιχειρήσεις προβλέπουν τις ανάγκες τους και ως εκ τούτου προγραμματίζουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό. Τα στοιχεία που σαφώς εξετάζουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να αξιολογήσουν, πριν προσλάβουν τους υποψηφίους και που θα πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος εργαζόμενος είναι τα εξής:
-Η παρούσα θέση του - προυπηρεσία
-Η ηλικία του
-Η προηγούμενη εμπειρία του
-Οι γνώσεις του και οι δεξιότητές του
-Η κατάρτιση και η εκπαίδευσή του
-Η γνώση χειρισμού Η/Υ και εξειδικευμένου software
-Η γνώση ξένων γλωσσών
-Τυχόν επιπρόσθετα εφόδια
-Στοιχεία της προσωπικότητάς του και του χαρακτήρα του
Γνωρίζοντας αυτά τα στοιχεία, ο υποψήφιος εργαζόμενος μπορεί να σταθμίσει τι περιμένουν οι επιχειρήσεις από αυτόν. Επίσης θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με τη μελέτη του ανταγωνισμού, σε σχέση με τη διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας και από άλλους υπψηφίους. Μόνο κατα αυτό τον τρόπο μπορέι να είναι ανταγωνιστικός. Αυτό μπορέι να το πετύχει μέσω της δια βίου εκπάιδευσης και μάθησης, προκειμένου να είναι και να παραμένει ανταγωνιστικός.
Για περισσότερη επικοινωνία:
Mobile: 6980558496