Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

2.2.Στόχευση και Τοποθέτηση

Μετά την υλοποίηση έρευνας, μπορέιτε να προχωρήσετε στη στόχευση και την τοποθέτηση σε ένα κλάδο, μια αγορά, κ.λ.π. Εφόσν διαγνώσετε τις απαιτήσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων και τις συσχετίσετε με τις δικές σας ιακνότητες, δεξιότητες και προσόντα, μπορείτε να εστιάσετε τη δραστηριότητά σας σωστά και να προγραμματίσετε τις δραστηριότητές σας. Προς συμφέρον σας είναι να εμπλακείτε σε τομείς και επιχειρήσεις που θα σας επιτρέπουν αν αξιοποιείται στο μέγιστο το χρόνο σας και τις ικανότητές σας. Η στόχευση πέραν των άλλων είναι το πάντρεμα των δικών σας δυνατών σημείων με τις απιτήσεις της θέσης εργασίας. Θα πρέπει να αποφύγετε γενικότερα την εμπλοκή σας σε θέσεις εργασίας οι οποίες δεν σας επιτρέπουν αν αξιοποιείται τα προσόντα σας αλλά και σε θέσεις εργασίας στις οποίες είστε λιγότερο ανταγωνιστικοί, λόγω μειωμένων προσόντων ή αδυναμιών.
Να θυμάστε πάντα ότι δεν ψάχνετε απλώς μια δουλειά. Τοποθετείστε σε μια αγορά και μαι θέση εργασίας και θα πρέπει να κάνετε την τοποθέτησή σας με τον πιό κατάλληλο τρόπο, απέναντι στον εργοδότη σας και σε εκείνον που σας αξιολογεί.
Για περισσότερη επικοινωνία:
Mobile:6980558496