Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

2.3 Επιλογή και εντοπισμός ευκαιριών

Μετά τα παραπάνω εύκολα μπορέιτε να κάνετε συγκεκριμένες επιλογές. Διαγνώστε συστηματικά ευκαιρίες και παρακολουθήσετ διαρκώς την ζήτηση εργασίας. Οι επιχειρήσεις ακολουθούν συγκεκριμένες μεθόδους για την προσέλκυση του κατάλληλου προσωπικού, τις οποίες θα πρέπει να γνρωίζετε, εφόσον γαι εσάς αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών.
Οι μέθοδοι αυτές είναι:
1.Το προσωπικό της επιχείρησης:Πολλέε επιχειρήσειε αξιοποιούν το υπάρχον προσωπικό και τα στελέχη τους, για την εξεύρεση νέου προσωπικού.Τις περισσότερες φορές τα στελε΄χη αυτά γνωστοποιούν σε φίλο τους και γενικότερα στον κύκλο τους την πρόθεση της εταιρίας τους να προσλάβει προσωπικό. Μέλημά σας λοιπόν ως υποψηφίων εργαζομένων είναι να εντάξετε στον κύκλο σας, αποκτώντας επαφές, τους κατάλληλους ανθρώπους. Αυτό μπορέι να επιτευχθεί με τη συμμετοχή σας σε δραστηριότητες που μπορέι να σας φέρουν σε επαφή με αντίστοιχους ανθρώπους, με τη συμμετοχή σας σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, κα.
2.Ο.Α.Ε.Δ. Λόγω της ύπαρξης επιδοτούμενων προγραμμάτων, πολλές επιχειρήσεις προσφεύγουν στον Ο.Α.Ε.Δ. Επομένως η επαφή σας με τα τοπικά καταστήματα του Ο.Α.Ε.Δ. είναι απαραίτητη.
3.Τα H.R. τμήματα / διευθύνσεις των επιχειρήσεων καθώς και εξειδικευμένες επιχειρήσεις προσέλκυσης και αξιολόγησης προσωπικού. Μέσω του διαδικτύου από οργανωμένους καταλόγους, μπορείτε να εντοπίσετε επιχειρήσεις, ακόμη από το δικτυακό τους τόπο, ή στέλνοντας το βιογραφικό σας σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού.
4.Οι ανακοινώσεις θέσεων σε σχετικές εφημερίδες αγγγελιών, δίνοντας προτεραιότητα στα πλαίσια (εφόσον τις περισσότερες φορές αναγράφονται με σαφήνεια, προσόντα, αμοιβές, στοιχεία υπευθύνου) και βεβαίως δευτερευόντος και τις δωρεάν αγγελίες.
5.Προκυρήξεις του δημοσίου, από σχετικά ΦΕΚ/ΑΣΕΠ, στο www.et.gr
6.Από δικές σας ανακοινώσεις σε εφημερίδες αγγελιών και δωρεάν αγγελιών
7.Από το προσωπικό σας Blog, τα Social Media, κ.α.
8. Από την άμεση προσέγγιση εργοδοτών που ο κλάδος των εταιρών τους σας ενδιαφεέρει, με την αποστολή βιογραφικού χωρίς εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά της εταιρίας.
9.Από διάφορα εξειδικευμένα site που σκοπεύουν στη συνάντηση ζήτησης και προσφοράς εργασίας και επιτρέπουν την ηλεκτρονική καταχώρηση του βιογραφικού σας.
10. Με την ενεργό συμμετοχή σας στα γραφεία διασύνδεσης της σχολής σας, των γραφείων επαγγελματικής αποκατάστασης των σχολών σας καθώς και τη συμμετοχή σας σε ημέρες καριέρας των σχολών σας ή άλλων εταιριών.
Για περισσότερη επικοινωνία:
Mobile: 6980558496