Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2008

3.1.Το βιογραφικό σημείωμα και ο ρόλος του

Ο ρόλος του βιογραφικού σημειώματος είναι διαίτερα σημαντικός! Το βιογραφικό κάθε εργαζόμενου, αποτελεί το προωθητικό εργαλείο με το οποίο θα προσεγγίσει τον υποψήφιο εργοδότη. Το βιογραφικό σημείωμα, πολλές φορές χρησιμοποιείται σαν το μέσο, με το οποίο ο εργαζόμενος θα βρει τελικά εργασία. Αυτό αποτελεί μια λανθασμένη αντίληψη. Στην ουσία το βιογραφικό είναι εκείνο το προωθητικό εργαλείο, με το οποίο ο υποψήφιος εργαζόμενος, θα πετύχει την πραγματοποίηση μιας συνέντευξης. Επομένως αντικειμενικός σκοπός του βιογραφικού, είναι το κλείσιμο της συνέντευξης, με ένα υποψήφιο εργοδότη. Για να πετύχει όμω ςτο στόχο του το βιογραφικό, θα πρέπει να υποκινήσει το ενδιαφέρον του εργοδότη. Με άλλα λόγια το βιογραφικό είναι το μέσο "για να πουλήσουμε τον εαυτό μας".Είναι εκείνο το προωθητικό εργαλείο, που θα μας επιτρέψε να προβάλουμε σωστά τις επαγγελματικές μας ικανότητες και προσόντα.Μόνο με ένα σωστά δομημένο βιογραφικό, ο υποψήφιος εργαζόμενος μπορέι να "εμπορευτεί" με αποτελεσματικό τρόπο, τις γνώσεις του, τις ικανότητές του και τα προσωπικά του επιτεύγματα.

Για περισσότερη επικοινωνία:
e-mail:
vasgalanis@gmail.com
Mobile: 6939 162945