Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2008

3.2.Η σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος και τι να προσέξετε

1.Καθορίστε την αγορά - στόχος σας (δηλαδή τους υποψήφιους εργοδότες) που θα προσεγγίσετε. Προσδιορίστε δηλαδή τις επιχειρήσεις, στις οποίες επιδιώκετε επιρροή. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως θα χρειαστείτε περισσότερο από ένα μοτίβα βιογραφικού σημειώματος, ανάλογα την εταιρία και τον κλάδο στον οποίο στοχεύεται σε σχέση με τα προσόντα σας.
2.Προσπαθείστε μα κατανοήσετε πως οι επιχειρήσεις αυτές, φθάνουν σε άπόφαση επιλογής.
3.Προσδιορίστε τον τύπο και την έκταση των πληροφοριών που χρειάζεται να συγκεντρώσετε για την επιχείρηση στην οποία απευθύνεσται.
4.Να θυμάστε πάντα τον αντικειμενικό σκοπό της επικοινωνίας σας.
5.Καθορίστε το μήνυμα που θέλετε να επικοινωνήσετε. Η ανάλυση αυτή θα επηρεάσει την τοποθέτησή σας. Η αρχική αυτή προσέγγιση και τοποθέτηση θα πρέπει να είναι ειλικρινείς. Είναι λάθος, στην προσπάθεια ωραιοποίησης, να καταφύγετε σε ψευδείς πληροφορίες.
6.Αποφασίστε εξ αρχής για την έκταση και τον τρόπο που θα δομήσετε τι βογραφικό σας, έτσι ώστε το βιογραφικό σας να περνά το επιθυμητό μήνυμα. Το βιογραφικό σας σημείωμα με ξεκάθαρο και σαφή τρόπο, θα πρέπει να περνά ένα μόνο μήνυμα, ανάλογα με τη θε΄ση στην οποία στοχεύεται. Μ' άλλα λόγια, ένα βιογραφικό σημείωμα πρέπει να απευθύνεται στη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Αν από τη διαδικασία της στόχευσης, προκύψουν τμηματοποίηση της αγοράς και στόχευση σε διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων, θα πρέπει να δομήσετε ξεχωριτά βιογραφικά σημειώματα, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των θέσεων αυτών. Ο κεντρικός πυρήνας του βιογραφικού σας σημειώματος, θα πρέπει πάντα να προσανατολίζεται σε ένα σαφώς διατυπωμένο στόχο και σε μια συγκεκριμένη εργασία. Η διατύπωση του στόχου, θα πρέπει να στηρίζεται σε εκέινα τα σημεία για τα οποία μπορέιτε να ανταποκριθείτε σε μια συγκεκριμένη εργασία.

Για περισσότερη επικοινωνία:
e-mail:
vasgalanis@gmail.com
Mobile: 6939 162945