Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2008

3.3.Τι πρέπει να πετύχει το βιογραφικό σας

Αναφέραμε προηγουμένως, ότι το βιογραφικό σας σημείωμα, θα πρέπει να επιτυγχάνει το κλείσιμο συνέντευξης, με ένα υποψήφιο εργοδότη. Για να επιτυγχάνει το στόχο του, θα πρέπει:
1. Να υποκινεί και να τραβά την προσοχή του υποψηφίου εργοδότη.
2.Να υποκινεί το ενδιαφέρον του.
3.Να υποκινεί την επιθυμία μιας συνάντησης για την συγκεκριμένη θέση εργασίας.
4.Να δραστηριοποιεί τον αποφασίζοντα
Επομένως θα πρέπει:
1.Να το διαβάσει κι όχι να αρχειοθετηθεί ως β' προτεριαότητας ή να καταλήξει στο καλάθι των αχρήστων
2.Να είναι ειλικρινές ώστε να είναι πιστευτό
3.Να υπενθυμίζει
4.να δραστηριοποιεί

Για περισσότερη επικοινωνία:
e-mail:
vasgalanis@gmail.com
Mobile: 6939162945